Carregant la pàgina...
GM SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES


Projecte Educatiu

Amb aquest cicle aconseguiràs ser un professional capaç d'instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en entorns petits. Identificar, assemblar i connectar components i perifèrics, tant físics com lògics. Executar els procediments establerts de recuperació de dades i aplicacions contra errors o pèrdua d'aquests.SORTIDES PROFESIONALS

  • Tècnic d'instal·lador reparatiu d'equips i suports informàtics
  • Tècnic en xarxes de dades i sistemes de microcomputadors perifèrics
  • Comercial de microinformàtica
  • Operador de sistemes i teleassistència
  • Continuïtat Acadèmica

    Una vegada acabat el Grau Mitjà podràs continuar estudiant un Grau Superior en Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes (ASIX) i Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (DAM), o qualsevol altre Grau Superior.