Carregant la pàgina...
GM SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES


Projecte Educatiu

Amb aquest cicle aconseguiràs ser un professional capaç de configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema. Optimitzar el rendiment de les infraestructures de xarxes telemàtiques mitjançant la integració d'equips i altres dispositius de maquinari.SORTIDES PROFESIONALS

  • Tècnic en administració de sistemes
  • Cap d'informàtica
  • Tècnic en serveis d'Internet, missatgeria electrònica, assistència remota i gestió de bases de dades - Supervisor de sistemes
  • Tècnic en xarxes, serveis de comunicacions i entorns web
  • Continuïtat Acadèmica

    Una vegada acabat el Grau Superior podràs continuar estudiant en la Universitat o un Grau Superior i, a més, cursant un altre any podràs d'obtenir el Grau Superior de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (DAM).