Carregant la pàgina...
GM DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA


Projecte Educatiu

Amb aquest cicle aconseguiràs ser un professional capaç de desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions de programari multiplataforma, utilitzant tecnologies específiques i entorns de desenvolupament, garantint l'accés a les dades i compilar els criteris d'utilitat i qualitat requerits per les normes establertes.SORTIDES PROFESIONALS

  • Programador i desenvolupador d'aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i empresarial
  • Programador i desenvolupador d'aplicacions en el camp de l'entreteniment mòbil i la informàtica mòbil
  • Desenvolupament d'aplicacions de propòsit general
  • Analista programador i gestor de projectes
  • Continuïtat Acadèmica

    Una vegada acabat el Grau podràs continuar estudiant en la Universitat o en un Grau Superior en Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes (ASIX), o qualsevol altre Grau Superior.